Shahram Pourassad

TV Series

Setayesh – 1397 – Saeed Soltani

Shab Migozarad – 1387 – Rama Ghavidel

Ahooye Mahe Nohom – 1383 – Masoud Navabi

Mosafere Zaman – 1382 – Masoud Navabi

Abi mesle Darya – 1381 – Abolghasem Maarefi

Haami – 1381 – Bahman Zarrinpour

Sedayam Kon – 1379 – Ahmad Hasani Moghaddam, Masoud Navabi

Gomshodeh – 1376-1377 – Masoud Navabi

Aroose Azadi – 1374 – Rahim Rahimipoor

Farar – 1374 – Rahim Rahimipoor